MiPo-Trnava
Zelený kríčok 2
917 01 Trnava
Predajňa: 0944 918 350
NON STOP KĽÚČOVÁ SLUŽBA A INFORMÁCIE: 0907 192 853
IČO: 44 470 100

DIČ: 104 5564 168