Nemajú certifikát od NBÚ a licenciu na montáž od krajského riaditeľstva policajného zboru.

Od montážnej firmy žiadajte licenciu na vykonávanie technickej služby vydanú policajným zborom SR, a od predajcu dverí certifikát zhody o odolnosti proti vlámaniu podľa platnej Európskej normy ENV 1627.

Dôležitou vecou je zaliatie zárubne betónom a nie iba vyplnenie montážnou penou !!!

Poskytujeme non stop servis na všetky typy dverí.

PONÚKAME SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE !!!