AKO SI VYBRAŤ BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Pri výbere je nutné zvážiť rôzne skutočnosti. Dvere sa zaraďujú do bezpečnostných tried, uvedených v certifikáte podľa európskych noriem ENV 1627, stupeň utajenia – NBÚ, požiarna odolnosť, licencia technickej služby….
Cetifikát ktorému nerozumiete, neakceptujte. Môže sa vzťahovať na nepodstatné vlastnosti dverí!

Preto si nechajte predložiť certifikáty odolnosti proti vlámaniu ENV 1627,NBÚ, licenciu technickej služby, ktorá oprávňuje predajcu ku montáži, zvážte či je zabezpečený havarijný servis a zaliatie zárubne do betónu, nie do PUR peny.

Spĺňajú nasledovné kritériá:

1. BEZPEČNOSTNÁ cetifikácia dverí podľa Euronormy ENV 1627

2. Certifikát Národného Bezpečnostného Úradu – NBÚ

3. POŽIARNA certifikácia dverí podľa STN EN 13501 — EI30-C3, EW30-C3, D3

4. Certifikát zhody o stavebných výrobkoch

5. LICENCIA TECHNICKEJ SLUŽBY za účelom montáže bezp.dverí s viacbodovým mechanizmom

6. Protihluková odolnosť – zvuková nepriezvučnosť 36dB

8. ZÁRUKA na uzamykací mechanizmus 6 rokov

9. Hmotnosť dverí od 58 do 85kg

10. NON STOP SERVIS

11. Bezpečnostná zárubeň vlastnej výroby – naváraná na istiace body/kotvy/ a zabetónovaná

12. Atypické rozmery dverí a zarubní, možnosť skracovania dverí

13. DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI s výrobou a montážou bezp.dverí

14. Určené sú do interiéru